PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


REKLI SU

Jasna Hegeduš HEP-HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA

Jasna Hegeduš


HEP-HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA
Zagreb

“ ... jako poučno, korisno, zanimljivo a može se reći - čak i zabavno ...”

Seminar gospodina Sviličića odslušala sam u Bolu na Braču od 14.-18.10.2003. Moram priznati da sam bila oduševljena sa svime. Bio je jako poučan, zanimljiv a može se reći - čak i zabavan ... Drago mi je da sam taj seminar odslušala jer sam naučila puno stvari koje sam kasnije korisno primjenila u poslu ... Zaista svakome mogu preporučiti suradnju sa g.Sviličićem jer se radi o vrlo kvalitetnom stručnjaku impresivne biografije koji svoj posao obavlja na krajnje profesionalan, ali istovremeno i neposredan način - što je odlika samo najboljih prezentatora i predavača.