PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


TKO SMO MI

PROACTIVA - Poslovna škola

Poslovna škola - Proactiva

Tvrtka Proactiva je licencirana za human resources management i održavanje edukacijskih programa iz oblasti pregovaranja, prodaje, marketinga, komunikacijskih vještina i prezentacijskih tehnika.


Od veljače 2004. godine naša tvrtka je postala licencirani partner za provedbu "Garuda HR Tools" alata koji su poznati i priznati u cijelom svijetu. Posebnost Proactive je u tome što maskimalno nastojimo prilagoditi svoje programe potrebama klijenata i tako doprinijeti poslovnoj efikasnosti polaznika nakon edukacije.


Predavači Proactive su birani po Mc Kenzie kriteriju "dvostruke rotacije" koju koriste i svjetski divovi na području edukacijskih programa kao što su EDCO iz Velike Britanije ili SINCRO iz USA. Model "dvostruke rotacije" podrazumijeva da predavač mora biti istaknuti teoretičar ali, istovremeno i praktičar, odnosno da mora imati iskustvo sa "terena" koje potom prebacuje u teorijski model i takvog ga prezentira polaznicima. Prepoznavanje takvog modela u pristupu odabira našeg predavačkog kadra, od strane polaznika seminara i naših klijenata, stvara međusobno povjerenje koje je temelj naše dugoročne suradnje.


Od 1994. do danas, primjerice, održali smo više stotina seminara, a naše programe pohađalo je po nekim procjenama oko 10.000 ljudi najširih managerskih struktura u Hrvatskoj i inozemstvu. Evaluacija koju dobijamo od polaznika koja je, mjereno objektivnim "SESM" mjerilima (Supreme Evaluation System Methodology) u rangu su prosječne ocjene od 4,8762 što smatramo našim ponosom i obavezom. Posebnim motivacijskim metodama potičemo naše predavače na neprestano profesionalno usavršavanje, tako da se tri puta godišnje šalju u svjetske centre na REM module (Re-training Educational Modules), odnosno na prikupljanje najsvježijih i najnovijih informacija sa ciljem da budu "up-to-date" sa svjetskim trendovima na poljima koje predaju našim polaznicima.


U Proactivi to držimo svojom moralnom i profesionalnom obavezom prema našim klijentima, a istovremeno i dijelom naše poslovne filozofije koja se može sažeti u Marcuseovoj maksimi – "Budimo realni – tažimo nemoguće".