PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


PROGRAMI

PREGOVARANJE

Predavač: dipl. oec. Kamilo Antolović – PROACTIVA
Trajanje seminara: Moguće opcije trajanja programa: 1 - 3 dana
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

Cilj ovog modula je dobiti osjećaj za „umijeće mogućeg“ odnosno – pregovore. Rad sa polaznicima se temelji na teorijskim i praktičnim primjerima dobrih i loših pregovarača pomoću kojih se na vrlo ilustrativan način sugerira optimalan pregovarački nastup. Jedan dio modula definira važnost „grupnog pregovaranja“. Formirane grupe polaznika dobivaju nekoliko pregovaračkih zadataka u kojima spoznaju važnost zajedničkog (sinergijskog) djelovanja u efikasnom postizanju željenih ciljeva. Nakon formiranja timova i distrakcijske analize, prelazi se na konkretne primjere u domeni pregovaranja u kojima grupe imaju priliku na praktičan način pokazati stečeno znanje. „Poslovno pregovaranje“ je iznimno koristan i interesantan edukacijski modul.

Sadržaj

 • Zapovjedi i načela pregovaranja
 • Pregovaranje kao komunikacijski proces
 • Ključna pregovaračka pravila
 • Uspostava dobrog prvog dojma
 • Važnost “hallo” efekta u pregovaranju
 • Prepoznavanje ključnih pregovaračkih točaka
 • Persuazivni utjecaj u pregovaranju
 • Isticanje argumentacije i elaboracija
 • Dinamika procesa pregovaranja
 • “Brzo zatvaranje” pregovora
 • “MSP” pregovaračka konstanta
 • Taktike i strategije pregovaranja
 • Principi pregovaranja
 • Pregovaračka moć i pregovarački proces
 • WORKSHOP – primjeri pregovarača
 • Projekcija filma pregovaranje (cca 30 min.)
 • Snimanje debate na zadanu temu (cca 60 min.)
 • Emitiranje debate uz komentare i ocjene
 • RASPRAVA / uočene prednosti i slabosti
 • Analiza i zaključci