PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


PROGRAMI

MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA I CONFLICT MANAGEMENT

Predavači: mr.sc. Minja Birimiša Komzec / dr.sc. Nikša Sviličić – PROACTIVA
Trajanje seminara: Moguće opcije trajanja programa: 1 - 3 dana
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

Definirati ulogu motivacijske strukture u prodajno - upravljačkom sustavu i spoznati njenu važnost u krajnjoj efikasnosti rada projektnih timova. Kroz vježbe ćemo postaviti stratifikacijsku motivaciju i približiti polaznicima neke osnovne postavke stimuliranja projektnih timova. Korištenjem McAborsenovog testa definirat će se motivacijska struktura svakog polaznika seminara i, temeljem toga, pojasniti motivacijske učinke “prema unutra” i “prema vani”. Motivacija je vrlo važan čimbenik suvremenog poslovanja u svim hijerarhijskim razinama a kroz ovaj modul polaznici će dobiti vrlo dragocjene informacije o tome kako mogu “upravljati” motivacijom. Drugi dio seminara tretira upravljanje konfliktima odnosno “conflict management”. Polaznici će steći znanja o tome kako upravljati konfliktnim situacijama na optimalan način koristeći motivacijsku strukturu osobnosti. Uvježbava se pristup “conflict managementa” sa kupcima ali i sa članovima internog tima tj. grupe.

Sadržaj

 • Motivacijska rezultanta
 • Efikasnost i motivacija
 • Maslow – hijerarhija potreba i motiva
 • McAborsenov test motivacijskog djelovanja
 • Primjena stratifikacijske motivacije u radu timova
 • Interna i eksterna motivacija
 • Maslow i njegova hijerarhija potreba – veza sa motivacijom
 • Dinamika postavljanja motivacijskih matrica
 • Sinergija motivacijskih i komunikacijskih učinaka
 • Problem hijerarhije u motivacijskoj strukturi
 • Vrste nagrađivanja temeljem karakterizacije profila djelatnika
 • McPrescottov teorem o optimizaciji motivacije
 • Struktura novčanog nagrađivanja
 • Nematerijalna motivacija – problemi i benefiti
 • Sređivanje konflikata u poslovanju
 • Konfliktni kupci
 • Konfliktni suradnici
 • Upravljanje rješavanjem konflikata