PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


PROGRAMI

TEAMBUILDING

Operator: dipl. ing. Vedran Kapov – Johnny - PROACTIVA
Trajanje: Moguće opcije trajanja programa: 1 - 7 dana
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

Teambuildingom se postiže:

  • viša razina komunikacije i interakcije među zaposlenicima u poduzeću
  • osnaživanje kreativnih i inventivnih postupaka u timskom radu
  • razvijanje timskog duha u radnoj sredini
  • jačanje samopouzdanja i razvijanje samoinicijative
  • oslobađanje od stresa kroz fizičku aktivnost i uzbuđenje
  • druženje, rekreacija i zabava
  • stvaranje osjećaja zajedništva i pripadnosti grupi

Zamišljen kao sinergija klasičnog teambuildinga i kreativnih radionica u sklopu poslovne komunikacije i poslovnog obrazovanja, ovaj se program razvio u nužno i djelotvorno sredstvo u unapređivanju komunikacije u radnoj sredini. Budući da sva recentna istraživanja dokazuju neposrednu vezu djelotvorne komunikacije i djelotvornosti poduzeća, kvalitetna se komunikacija nameće kao bitan preduvjet uspješnog poslovanja.

Svrha je razvoj poželjnih karakteristika pojedinca ili tima, smanjivanje akumuliranog stresa, poboljšanje komunikacije između uposlenika pod stresom, upravljanje konfliktnim situacijama, jačanje timskog duha i samopouzdanja, preuzimanje rizika i odgovornosti, planiranje - upravljanje promjenama, donošenje odluka, kreativno rješavanje problema.

Praksa pokazuje da nakon provedenog dvodnevnog ili trodnevnog teambuildinga polaznici bolje komuniciraju, surađuju, te nestaje antagonizma između odjela što rezultira sinergijom pri pronalaženju zajedničkih efikasnih rješenja.

Učinak koji se postiže tijekom Teambuilding programa je da polaznici uključeni u program osvijesti u sebi mogućnosti boljeg, jednostavnijeg i efikasnijeg djelovanja u zahtjevnim managerskim i životnim situacijama te dodatno osvijesti sliku o sebi kao kreativnoj osobi, uz ostvarivanje grupne kohezije i sinergijskog efekta u zajedničkom radu.

Sadržaj

Ovaj se modul precizira naknadno u dogovoru sa naručiteljem a Proactiva organizira sljedeće timske aktivnosti:

1. “PAINTBALL” TOURNAMENT
(Turnir u “paintballu”, prepuno adrenalina ...)

2. “TREASURE HUNT”
("Potraga za blagom”, najpopularniji Teambuilding)

3. “MURDER PARTY”
("Tulum sa ubojstvom” – svjetski hit!!!)

4. “ČOVIK OD MORA” feat. Nautomania d.o.o.
(Jedrenje, ribolov, spremanje ribe, večernji tulumi, gitara ...)

Sve dodatne informacije o pojedinom programu dobit ćete nakon što dobijemo uvid u grupu polaznika. Program se, naime, uvijek dodatno specificira u ovisnosti o grupu. Na taj način dodatno činimo programe atraktivnijim i interesantnijim za polaznike.