PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


PROGRAMI

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE I PREZENTACIJSKE TEHNIKE

Predavač: dr.sc. Nikša Sviličić – PROACTIVA
Trajanje seminara: Moguće opcije trajanja programa: 1 - 5 dana
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE:

Ponuda edukacijskog programa na bazi grupe polaznika u trajanju od dva ili tri dana. Polaznici će tijekom seminara usvojiti vrlo širok spektar znanja iz domene uspješne komunikacije, timskog komuniciranja i strateške percepcije u komunikaciji, koja je od iznimne važnosti u uspješnom poslovanju. Polaznici će također steći i znanja o važnosti pravilnog korištenja „alata“ komuniciranja u kontekstu prezentacijskih vještina u najširem kontekstu njihove aplikacije. Edukacijski program sadrži nekoliko workshopova i rađen je po „BEMP” ("Bristol Educational Module Programm") programu koji jamči vrlu brzu i uspješnu primjenu naučenog u svakodnevnom poslu. Ovaj modul govori i o upoznavanje sa važnosti i efikasnosti naprednih komunikacijskih postavki u tvrtki. Korištenjem komunikacijsko – prezentacijskih metoda polaznici će usavršiti metode interpersonalne komunikacije a samim time, posredno, i poslovnu efikasnost. Modul „Komunikacijske tehnike“ pomoći će polaznicima seminara da dobiju osjećaj za proaktivitet u komuniciranju i kako da zauzmu pozitivan komunikacijski stav. Program je osmišljen kroz interaktivni rad sa polaznicima kroz brojne workshop radionice i interaktivni prezentacijski materijal.

PREZENTACIJSKE TEHNIKE:

Efekti kvalitetne i sugestivne prezentacije usluga ili proizvoda je svakako jedan od najvažnijih aspekata u domeni kupoprodajnih odnosa u najširem smislu. Osnovno pravilo u prodaji glasi: „Stvari vrijede onoliko koliko je netko spreman platiti za njih – a ne onoliko koliko mi mislimo da one vrijede ...“. Tragom tog pradavnog pravila jasno je da je upravo osjećaj za pristup prezentacijskim aktivnostima dominantno važna aktivnost u savladavanju prodajne abecede. Kako ispričati „priču“? Kako uvjeriti ljude da je ono što vi nudite najbolje? Kako na najbolji način predstaviti projekt pred Upravnim odborom? Kako kroz prezentacijsku sigurnost postati efikasniji? Ova tema, dakle, daje polaznicima vrlo snažna „zanatska“ uporišta za kvalitetnu pripremu i osmišljen pristup prezentacijskim aktivnostima sa svrhom što uspješnije prodaje kako proizvoda ili usluga, tako i ideja tj. projekata u najširem smislu ...


Sadržaj

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE:

 • Važnost upravljanja komunikacijskim procesima u tvrtki
 • Horizontalna i vertikalna komunikacija
 • Interpersonalna komunikacija
 • Kongruentnost i inkongruentnost
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Komunikacijska percepcija u primjeni
 • Parasignalizacija u komunikaciji
 • Neverbalna sintaksa i njeno prepoznavanje
 • «Efekt Solomona Asha» u primjeni
 • «Hitchcockov fenomen» u komunikaciji
 • Kulešovljevo komunikacijsko pravilo
 • «DISC» metoda u interpersonalnom komuniciranju
 • Analiza DISC metoda
 • WORKSHOP – DISC (interaktivni program)
 • ISQ metodologija dvostruke pozitivne alternative
 • Ferullijeva paralaksa
 • Slučaj zvan “Black people”
 • Definiranje auditorija i odabir komunikacijske strategije
 • WORKSHOP – konsenzualno komuniciranje project: “Princess Story”
 • WORKSHOP – “Chinese Whisper” – demonstracija komunikacijskog “odrona”
 • Simplifikacija kao temelj percepciji komuniciranja
 • Kulturološke različitosti u komunikaciji
 • Krizno komuniciranje
 • GENEMIN formula i primjena
 • Zaključak

PREZENTACIJSKE TEHNIKE:

 • Odnos sadržaja i forme u prezentiranju proizvoda ili usluge
 • Važnost proaktivnog pristupa prezentaciji
 • Auditorij – Kako ga prepoznati?
 • Prilagodba “kursa” prezentacije temeljem auditorija
 • “Hubert" & “Neupert” protokoli prezentacije
 • Moć ilustrativnih primjera
 • Efekti dobre prezentacije
 • Kako pripremati prezentaciju
 • Kako izbaciti negativnu tremu
 • Rad na dinamici prezentacije
 • WORKSHOP – Vježbe (interaktivni program)
 • Što su to prezentacijski “triggeri” ili “okidači”?
 • Veza između auditorija i govornika
 • Kako na najbolji način iskoristiti “okidače”
 • Korisni trikovi za optimalnu prezentaciju
 • “BEST" metoda prezentacije sadržaja
 • “POP" protokol prezentacije
 • Prezentacija i prodaja usluge ili proizvoda
 • Snimanje kamerom WORKSHOP (u opciji seminara od min. 3 dana)
 • Analiza i ispravljanje počinjenih pogrešaka
 • Zaključak