PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


PROGRAMI

DEFINIRANJE TIMOVA U ORGANIZACIJAMA

Predavač: dipl. oec. Miljenko Bošković – PROACTIVA
Trajanje: Moguće opcije trajanja programa: 1 - 2 dana
Broj polaznika po grupi: 12 -

Cilj

Postići optimalnu grupnu i organizacijsku sinergiju kreiranjem efikasnih timova. Poboljšanje interakcije između postojećih timova i istraživanje timskog profila svakog pojedinog člana tima. Program je namijenjen novooblikovanim odnosno već postojećim timovima koji su unutar kompanije odgovorni za postizanje konkretnih ciljeva i zadataka. Promijenjene okolnosti i novi poslovni izazovi postali su povod oblikovanju brojnih timovima u gotovo svim suvremenim organizacijama. U mnogim su timovi polučili značajne uspjehe i izravno utjecali na veću produktivnost kompanija i stvaranje inovacija koje su bitno promijenile poslovne i društvene procese. Međutim, u nerijetkim, primjena timova pokazala je suprotne učinke, od stagnacije do pada produktivnosti.

Uvođenje timova često je praćeno frustracijama, nedoumicama i zbunjenošću, što se može pogrešno protumačiti kao signal da timovi nisu pogodan oblik rada u toj organizaciji. Preduvjet uspješnoj primjeni timova je organizacija pripremljena za implementaciju timskog rada te profesionalan i stručan pristup u oblikovanju timova i poticanju timskih procesa. Program Timskog rada kroz svoje module nudi široki raspon metoda i načina oblikovanja timova i poboljšanja njihovog učinka, uvažavajući jedinstvenost svake organizacije i pojedinca.

  • pripremiti organizaciju i menedžment za oblikovanje i razvoj timova
  • postići veću grupnu i organizacijsku sinergiju
  • prepoznati timske snage i slabosti
  • poboljšati interakciju među članovima tima
  • poboljšati razinu podrške i povjerenja na radnom mjestu
  • smanjiti stres i poboljšati načine suočavanja sa stresom
  • razviti zdrave odnose među timovima i radnim skupinama
  • pružiti pomoć visokom rukovodstvu u postizanju misije i vizije poduzeća
  • istražiti timski profil svakog člana tima

Sadržaj

Program se sastoji od intenzivnih i interaktivnih seminara, koji uključuju grupni rad, analize slučajeva i kritičnih događaja, programirane instrukcije, igranje uloga, simulacije, igre i slične strukturirane aktivnosti, rješavanje problema, brainstorming tehnike, skupne rasprave, demonstracije, prezentacije, interaktivne audiovizuelne metode. Radi što boljeg učinka i bolje razmjene informacija njeguje se stimulativno, ali povjerljivo radno okruženje. Treba istaknuti da je Miljenko Bošković, među prvima u Hrvatskoj, primijenio koncept izvođenja timskog rada na otvorenom, usklađujući potrebe razvoja ljudskog resursa u kompaniji s izazovima prirodnog okoliša i u njega inkorporirane timske zadatke.

Brižljivo odabrane mikrolokacije za izvođenje treninga nalaze se širom Hrvatske, u Istri, Dalmaciji, Hrvatskom Zagorju kao i duž domaćih rijeka koje omogućuju i teambuilding aktivnosti koji su logičan „follow up“ ovog edukacijskog modula. Evaluacija treninga na otvorenom pokazala je njihovu značajno veću učinkovitost i veći stupanj kasnije iskorištenosti od onih održanim u kompanijama.