PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


PREDAVAČI

Miljenko Bošković

Miljenko Bošković

¤ UPRAVLJANJE VREMENOM
(Time management)


NAOBRAZBA:

Fakultet političkih znanosti

VAŽNIJE REFERENCE:

¤ Licencirani specijalist za “Vremenski management”

¤ Kreator vremenskog planera: “Kairos System”

¤ Diploma: “Time Management Akademie Munchen”

¤ Koautor knjige:  “Management ciljeva i vremena”