PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


PROGRAMI

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE I PREZENTACIJSKE TEHNIKE

Predavač: dr.sc. Nikša Sviličić – PROACTIVA
Trajanje seminara: Moguće opcije trajanja programa: 1 - 5 dana
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE:

Ponuda edukacijskog programa na bazi grupe polaznika u trajanju od dva ili tri dana. Polaznici će tijekom seminara usvojiti vrlo širok spektar znanja iz domene uspješne komunikacije, timskog komuniciranja i strateške percepcije u komunikaciji, koja je od iznimne važnosti u uspješnom poslovanju. Polaznici će također steći i znanja o važnosti pravilnog korištenja „alata“ komuniciranja u kontekstu prezentacijskih vještina u najširem kontekstu njihove aplikacije. Edukacijski program sadrži nekoliko workshopova i rađen je po „BEMP” ("Bristol Educational Module Programm") programu koji jamči vrlu brzu i uspješnu primjenu naučenog u svakodnevnom poslu. Ovaj modul govori i o upoznavanje sa važnosti i efikasnosti naprednih komunikacijskih postavki u tvrtki. Korištenjem komunikacijsko – prezentacijskih metoda polaznici će usavršiti metode interpersonalne komunikacije a samim time, posredno, i poslovnu efikasnost. Modul „Komunikacijske tehnike“ pomoći će polaznicima seminara da dobiju osjećaj za proaktivitet u komuniciranju i kako da zauzmu pozitivan komunikacijski stav. Program je osmišljen kroz interaktivni rad sa polaznicima kroz brojne workshop radionice i interaktivni prezentacijski materijal.

PREZENTACIJSKE TEHNIKE:

Efekti kvalitetne i sugestivne prezentacije usluga ili proizvoda je svakako jedan od najvažnijih aspekata u domeni kupoprodajnih odnosa u najširem smislu. Osnovno pravilo u prodaji glasi: „Stvari vrijede onoliko koliko je netko spreman platiti za njih – a ne onoliko koliko mi mislimo da one vrijede ...“. Tragom tog pradavnog pravila jasno je da je upravo osjećaj za pristup prezentacijskim aktivnostima dominantno važna aktivnost u savladavanju prodajne abecede. Kako ispričati „priču“? Kako uvjeriti ljude da je ono što vi nudite najbolje? Kako na najbolji način predstaviti projekt pred Upravnim odborom? Kako kroz prezentacijsku sigurnost postati efikasniji? Ova tema, dakle, daje polaznicima vrlo snažna „zanatska“ uporišta za kvalitetnu pripremu i osmišljen pristup prezentacijskim aktivnostima sa svrhom što uspješnije prodaje kako proizvoda ili usluga, tako i ideja tj. projekata u najširem smislu ...


Sadržaj

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE:

 • Važnost upravljanja komunikacijskim procesima u tvrtki
 • Horizontalna i vertikalna komunikacija
 • Interpersonalna komunikacija
 • Kongruentnost i inkongruentnost
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Komunikacijska percepcija u primjeni
 • Parasignalizacija u komunikaciji
 • Neverbalna sintaksa i njeno prepoznavanje
 • «Efekt Solomona Asha» u primjeni
 • «Hitchcockov fenomen» u komunikaciji
 • Kulešovljevo komunikacijsko pravilo
 • «DISC» metoda u interpersonalnom komuniciranju
 • Analiza DISC metoda
 • WORKSHOP – DISC (interaktivni program)
 • ISQ metodologija dvostruke pozitivne alternative
 • Ferullijeva paralaksa
 • Slučaj zvan “Black people”
 • Definiranje auditorija i odabir komunikacijske strategije
 • WORKSHOP – konsenzualno komuniciranje project: “Princess Story”
 • WORKSHOP – “Chinese Whisper” – demonstracija komunikacijskog “odrona”
 • Simplifikacija kao temelj percepciji komuniciranja
 • Kulturološke različitosti u komunikaciji
 • Krizno komuniciranje
 • GENEMIN formula i primjena
 • Zaključak

PREZENTACIJSKE TEHNIKE:

 • Odnos sadržaja i forme u prezentiranju proizvoda ili usluge
 • Važnost proaktivnog pristupa prezentaciji
 • Auditorij – Kako ga prepoznati?
 • Prilagodba “kursa” prezentacije temeljem auditorija
 • “Hubert" & “Neupert” protokoli prezentacije
 • Moć ilustrativnih primjera
 • Efekti dobre prezentacije
 • Kako pripremati prezentaciju
 • Kako izbaciti negativnu tremu
 • Rad na dinamici prezentacije
 • WORKSHOP – Vježbe (interaktivni program)
 • Što su to prezentacijski “triggeri” ili “okidači”?
 • Veza između auditorija i govornika
 • Kako na najbolji način iskoristiti “okidače”
 • Korisni trikovi za optimalnu prezentaciju
 • “BEST" metoda prezentacije sadržaja
 • “POP" protokol prezentacije
 • Prezentacija i prodaja usluge ili proizvoda
 • Snimanje kamerom WORKSHOP (u opciji seminara od min. 3 dana)
 • Analiza i ispravljanje počinjenih pogrešaka
 • Zaključak

DEFINIRANJE TIMOVA U ORGANIZACIJAMA

Predavač: dipl. oec. Miljenko Bošković – PROACTIVA
Trajanje: Moguće opcije trajanja programa: 1 - 2 dana
Broj polaznika po grupi: 12 -

Cilj

Postići optimalnu grupnu i organizacijsku sinergiju kreiranjem efikasnih timova. Poboljšanje interakcije između postojećih timova i istraživanje timskog profila svakog pojedinog člana tima. Program je namijenjen novooblikovanim odnosno već postojećim timovima koji su unutar kompanije odgovorni za postizanje konkretnih ciljeva i zadataka. Promijenjene okolnosti i novi poslovni izazovi postali su povod oblikovanju brojnih timovima u gotovo svim suvremenim organizacijama. U mnogim su timovi polučili značajne uspjehe i izravno utjecali na veću produktivnost kompanija i stvaranje inovacija koje su bitno promijenile poslovne i društvene procese. Međutim, u nerijetkim, primjena timova pokazala je suprotne učinke, od stagnacije do pada produktivnosti.

Uvođenje timova često je praćeno frustracijama, nedoumicama i zbunjenošću, što se može pogrešno protumačiti kao signal da timovi nisu pogodan oblik rada u toj organizaciji. Preduvjet uspješnoj primjeni timova je organizacija pripremljena za implementaciju timskog rada te profesionalan i stručan pristup u oblikovanju timova i poticanju timskih procesa. Program Timskog rada kroz svoje module nudi široki raspon metoda i načina oblikovanja timova i poboljšanja njihovog učinka, uvažavajući jedinstvenost svake organizacije i pojedinca.

 • pripremiti organizaciju i menedžment za oblikovanje i razvoj timova
 • postići veću grupnu i organizacijsku sinergiju
 • prepoznati timske snage i slabosti
 • poboljšati interakciju među članovima tima
 • poboljšati razinu podrške i povjerenja na radnom mjestu
 • smanjiti stres i poboljšati načine suočavanja sa stresom
 • razviti zdrave odnose među timovima i radnim skupinama
 • pružiti pomoć visokom rukovodstvu u postizanju misije i vizije poduzeća
 • istražiti timski profil svakog člana tima

Sadržaj

Program se sastoji od intenzivnih i interaktivnih seminara, koji uključuju grupni rad, analize slučajeva i kritičnih događaja, programirane instrukcije, igranje uloga, simulacije, igre i slične strukturirane aktivnosti, rješavanje problema, brainstorming tehnike, skupne rasprave, demonstracije, prezentacije, interaktivne audiovizuelne metode. Radi što boljeg učinka i bolje razmjene informacija njeguje se stimulativno, ali povjerljivo radno okruženje. Treba istaknuti da je Miljenko Bošković, među prvima u Hrvatskoj, primijenio koncept izvođenja timskog rada na otvorenom, usklađujući potrebe razvoja ljudskog resursa u kompaniji s izazovima prirodnog okoliša i u njega inkorporirane timske zadatke.

Brižljivo odabrane mikrolokacije za izvođenje treninga nalaze se širom Hrvatske, u Istri, Dalmaciji, Hrvatskom Zagorju kao i duž domaćih rijeka koje omogućuju i teambuilding aktivnosti koji su logičan „follow up“ ovog edukacijskog modula. Evaluacija treninga na otvorenom pokazala je njihovu značajno veću učinkovitost i veći stupanj kasnije iskorištenosti od onih održanim u kompanijama.

TIMSKI RAD / VOĐENJE TIMOVA

Predavač: mr.sc. Minja Birimiša Komazec – PROACTIVA
Trajanje: Moguće opcije trajanja programa: 1 ili 2 dana
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

Ukazati na značaj timskog načina rada koje, u današnje vrijeme, postaje jedan od dominantnih pretpostavki uspješnom poslovanju.

Sadržaj

Novim zahtjevima i izazovima na tržištu nerijetko više ne mogu udovoljiti ni ponajbolji pojedinci već samo i jedino timovi. Stoga je timski način rada prihvaćen kao rješenje za većinu pitanja što se postavljaju pred poduzeća na današnjem, bitno promijenjenom, tržištu. Polaznici će tijekom seminara upoznati i usvojiti niz znanja i tehnika iz područja uspješnog vođenja timova (motivacija, delegiranje, treniranje), stilove vođenja (lider i manager), formiranje timova, funkcionalne i timske uloge, temeljna pravila razvoja uspješnog tima, rješavanje konfliktnih situacija i energiziranje. Kroz interaktivan i asocijativan pristup, polaznici će uspješno percipirati svoju ulogu u timu i sagledati učinkovite razvojne mogućnosti komunikacije unutar tima, samorealizaciju kroz timsku ulogu, u svrhu vrhunskih rezultata.

Timski način rada pruža nenadmašnu prednost da se zajedničkim naporima postižu skupni rezultati koji nadmašuju zbroj onih pojedinačnih. Pri tome i svaki pojedinac postiže više nego u klasičnim uvjetima izvan tima. Timovi nasuprot pojedincima i grupama pojedinaca imaju, naime, mogućnost zajednički iznjedriti vještine, iskustva i disciplinu koju nameće današnje vrijeme promjena. To se postiže zahvaljujući timskom potencijalu i sinergiji. Timovi koji rade učinkovito postižu bolje rezultate od onih pojedinačnih, prilagodljiviji su situaciji - tržištu, kupcu, preuzimaju više rizika i više istražuju, proizvode više ideja nego pojedinci, pomažu pojedincima - svojim članovima u razvoju vještina, povjerenja, motivaciji…

 • Što je tim i zašto tim - definicije, značenja, prednosti
 • Formiranje ciljeva (vizija)
 • Stilovi vođenja (lider, manager)
 • Motivacija, delegiranje, treniranje
 • Managerska mreža ("managerial grid” po Blakeu i Moutonu)
 • Temeljne zakonitosti uspješnog tima
 • Krivulja razvoja po Katzenbachu i Smithu: od radne grupe do super tima
 • Zamke pseudotimova
 • Funkcionalne i timske uloge (po Belbinu)
 • Konflikt kao pokretač pozitivnih procesa
 • Prihvaćanje novog člana tima
 • WORKSHOP vježbe-interaktivni program
 • Prikazi uspješnih i neuspješnih slučajeva
 • «Fish» filozofija kao metoda energiziranja i maksimalnog iskaza potencijala za usavršavanje rezultata

PRODAJA (PRODAJNI TRIKOVI I VJEŠTINE)

Predavač: dipl. oec. Kamilo Antolović – PROACTIVA
Trajanje: Moguće opcije trajanja programa: 1 - 3 dana
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

Definirati dinamiku prodajnog procesa i polaznicima približiti ključna mjesta prodajne aktivnosti. Ovaj se programski modul sastoji od niza WORKHOP-ova sa vrlo konkretnim prodajnim situacijama koje polaznici pokušavaju prilagoditi svojim konkretnim potrebama u svakodnevnom poslu. Cilj ovog programa je približiti „zanatske“ procese i procedure prodaje polaznicima i dati im korisne „alate“ koji doprinose povećanju efikasnosti na terenu.

Sadržaj

 • Definicija prodaje
 • Tehnike pridobivanja klijenta
 • DPA metoda - dvostruka pozitivna alternativa
 • analiza prodajnog procesa i konkretni slučajevi
 • emotivni i aktivni pristanak klijenta na kupnju
 • prepoznavane prodajnih osobnosti - vježbe
 • analiza moderacijskih prodajnih stilova
 • “klasična prodaja” – procesi i procedure pristanka
 • ključni motivi u prodaji
 • Maslow i hijerarhija potreba i njihova primjena u prodaji
 • Utjecanje na ključne motive prodaje
 • Pridobivanje emotivnog pristanka na kupnju
 • proces prodaje u specifičnim situacijama
 • Motivi u prodaji / priprema prodajnog razgovora
 • Faze prodajnog razgovora / procesa kupoprodaje
 • Govor tijela / neverbalna prodajna komunikacija
 • Prodajne konstante i načela prodajne prezentacije
 • Emotivni i financijski pristanak i postprodaja
 • testovi projekcija prodajnih stilova/analiza
 • vježbe & WORKSHOP “Prodajni mehanizmi”
 • vježe & WORKSHOP “Mijenjanje uloga”
 • analiza i zaključci

PREGOVARANJE

Predavač: dipl. oec. Kamilo Antolović – PROACTIVA
Trajanje seminara: Moguće opcije trajanja programa: 1 - 3 dana
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

Cilj ovog modula je dobiti osjećaj za „umijeće mogućeg“ odnosno – pregovore. Rad sa polaznicima se temelji na teorijskim i praktičnim primjerima dobrih i loših pregovarača pomoću kojih se na vrlo ilustrativan način sugerira optimalan pregovarački nastup. Jedan dio modula definira važnost „grupnog pregovaranja“. Formirane grupe polaznika dobivaju nekoliko pregovaračkih zadataka u kojima spoznaju važnost zajedničkog (sinergijskog) djelovanja u efikasnom postizanju željenih ciljeva. Nakon formiranja timova i distrakcijske analize, prelazi se na konkretne primjere u domeni pregovaranja u kojima grupe imaju priliku na praktičan način pokazati stečeno znanje. „Poslovno pregovaranje“ je iznimno koristan i interesantan edukacijski modul.

Sadržaj

 • Zapovjedi i načela pregovaranja
 • Pregovaranje kao komunikacijski proces
 • Ključna pregovaračka pravila
 • Uspostava dobrog prvog dojma
 • Važnost “hallo” efekta u pregovaranju
 • Prepoznavanje ključnih pregovaračkih točaka
 • Persuazivni utjecaj u pregovaranju
 • Isticanje argumentacije i elaboracija
 • Dinamika procesa pregovaranja
 • “Brzo zatvaranje” pregovora
 • “MSP” pregovaračka konstanta
 • Taktike i strategije pregovaranja
 • Principi pregovaranja
 • Pregovaračka moć i pregovarački proces
 • WORKSHOP – primjeri pregovarača
 • Projekcija filma pregovaranje (cca 30 min.)
 • Snimanje debate na zadanu temu (cca 60 min.)
 • Emitiranje debate uz komentare i ocjene
 • RASPRAVA / uočene prednosti i slabosti
 • Analiza i zaključci

TIME MANAGAMENT (UPRAVLJANJE VREMENOM)

Predavač: dipl. polit. Miljenko Bošković – PROACTIVA
Trajanje seminara: Moguće opcije trajanja programa: 2 dana
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

Svi znamo staru poslovicu koja kaže “Vrijeme je novac”. Bez obzira na to danas mnogi neučinkovito i neracionalno upravljaju vremenom. Jedna od tajni uspješnog menadžmenta upravo je učinkovito upravljanje vremenom koje je, posredno, upravljanje našim vlastitim životom. Kako nadzirati svoje vrijeme? Kako se usredotočiti na prave (važne) stvari? Kako izbjeći bavljenje neisplaniranim aktivnostima? Kako se usredotočiti na glavna (najvažnija) područja - prioritete? Kako donositi prave odluke? - samo su neka od pitanja na koja ovaj seminar pokušava odgovoriti. Postoje brojne teorije o planiranju koje razrađuju generacije planiranja – počevši od najobičnijih listi - dnevnika obveza (Master list) pa do stvarnog upravljanja svojim vremenom i životom. Na raspolaganju su i brojna pomagala - alati koja nam u tome mogu pomoći.

Sadržaj

 • O vremenu - razumjeti značaj vremena
 • Test procjene iskorištenosti osobnog vremena
 • Vrijeme i ciljevi
 • Prinicipi optimizacije vremena
 • „Kradljivci vremena“
 • Prekidi - efekt lista pile
 • Plan i planiranje - put do uspjeha
 • Planiranje osobnog rada - biti učinkovitiji
 • Dnevno, tjedno, mjesečno, godišnje planiranje
 • Vremenski tjesnaci - odluke
 • Prioriteti - hitno i/li bitno
 • Vrste vremena
 • Delegiranje
 • Alati i tehnike
 • Zlatni savjeti za uštedu vremena
 • Korisne navike
 • Zaključak: kako biti učinkovitiji?>

MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA I CONFLICT MANAGEMENT

Predavači: mr.sc. Minja Birimiša Komzec / dr.sc. Nikša Sviličić – PROACTIVA
Trajanje seminara: Moguće opcije trajanja programa: 1 - 3 dana
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

Definirati ulogu motivacijske strukture u prodajno - upravljačkom sustavu i spoznati njenu važnost u krajnjoj efikasnosti rada projektnih timova. Kroz vježbe ćemo postaviti stratifikacijsku motivaciju i približiti polaznicima neke osnovne postavke stimuliranja projektnih timova. Korištenjem McAborsenovog testa definirat će se motivacijska struktura svakog polaznika seminara i, temeljem toga, pojasniti motivacijske učinke “prema unutra” i “prema vani”. Motivacija je vrlo važan čimbenik suvremenog poslovanja u svim hijerarhijskim razinama a kroz ovaj modul polaznici će dobiti vrlo dragocjene informacije o tome kako mogu “upravljati” motivacijom. Drugi dio seminara tretira upravljanje konfliktima odnosno “conflict management”. Polaznici će steći znanja o tome kako upravljati konfliktnim situacijama na optimalan način koristeći motivacijsku strukturu osobnosti. Uvježbava se pristup “conflict managementa” sa kupcima ali i sa članovima internog tima tj. grupe.

Sadržaj

 • Motivacijska rezultanta
 • Efikasnost i motivacija
 • Maslow – hijerarhija potreba i motiva
 • McAborsenov test motivacijskog djelovanja
 • Primjena stratifikacijske motivacije u radu timova
 • Interna i eksterna motivacija
 • Maslow i njegova hijerarhija potreba – veza sa motivacijom
 • Dinamika postavljanja motivacijskih matrica
 • Sinergija motivacijskih i komunikacijskih učinaka
 • Problem hijerarhije u motivacijskoj strukturi
 • Vrste nagrađivanja temeljem karakterizacije profila djelatnika
 • McPrescottov teorem o optimizaciji motivacije
 • Struktura novčanog nagrađivanja
 • Nematerijalna motivacija – problemi i benefiti
 • Sređivanje konflikata u poslovanju
 • Konfliktni kupci
 • Konfliktni suradnici
 • Upravljanje rješavanjem konflikata

“SUBLIMINALNE PORUKE” – Napad bez učinkovite obrane

Predavač: dr.sc. Nikša Sviličić – PROACTIVA
Trajanje seminara: 1 dan
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

Radi se o fenomenu koji se pojavio 1957. godine kada je James Vicary, spretni menadžer lokalnoga kina u New Jerseyu pokušao utjecati na potrošačku podsvijest. Spretnim insertiranjem poziva, trajanja svega 25 stotinki sekunde, “Drink Coke” i “Eat popcorn”, unutar filmskoga materijala, podigao je prodaju pića za 57,5 a kokica za 18,1 posto. Eksperiment je nazvan ”Invisible commercial”. Od tada pa do danas, utjecajem “ispod granice percepcije” bavili su se mnogi. Otkriveni su dragocjeni momenti koji pružaju neslućene mogućnosti u domeni utjecaja propagande na percepciju. Čak 89 posto djelovanja čovjeka je nesvjesno pa je tim i mogućnost utjecaja na taj dio velika.  teorijskom dijelu seminara (Subliminalne poruke).

Cilj je ukazati na važnost “subliminalnih poruka” u svakodnevnoj komunikaciji kao i u oglašavanju. ”Subliminalne poruke” su danas sastavni dio marketing mixa. U Americi se primjećuje porast semisubliminalnih i subliminalnih poruka u oglašavanju a njihov efekt je i znanstveno potvrđen. Ove tehnike su iznimno atraktivne i na do sada neviđen način utječu na potrošače i sugeriraju impulsnu kupnju proizvoda. Polaznici će vidjeti kako se subliminalnim porukama koriste najveće svjetske tvrtke i brandovi – od Coca Cole do Honde ... Polaznici će steći znanja o implementaciji subliminata u ovisnosti o mediju (TV, radio, tisak, Web) i optimizaciji takvih poruka u suglasju sa proizvodom.

Sadržaj

 • Što su “subliminalne poruke”?
 • Povijest SP-a
 • Kako djeluju SP na podsvijest potrošača?
 • Mehanizmi djelovanja i glavni principi SP-a
 • Instaliranje SP-a u podsvijest potrošača
 • Mediji tj. prijenosnici SP-a
 • “Invisible commercial” pokus – dokaz djelovanja
 • Pokus Lloyda Silvermana
 • Ključni motivatori potrošača pri odluci za kupnju
 • Instrumenti distribucije SP-a
 • Utjecaj SP na predsjedničke izbore u USA
 • SP u oglasima – primjer “Coca Cola – Pepsi Cola”
 • Pop/Rock bendovi i SP – širenje propagande
 • Afera “Judas Priest” i SP
 • Fenomen “Stairway to Heaven” - skrivena SP
 • Efekti SP u marketingu

TEAMBUILDING

Operator: dipl. ing. Vedran Kapov – Johnny - PROACTIVA
Trajanje: Moguće opcije trajanja programa: 1 - 7 dana
Broj polaznika po grupi: 12 - 16

Cilj

Teambuildingom se postiže:

 • viša razina komunikacije i interakcije među zaposlenicima u poduzeću
 • osnaživanje kreativnih i inventivnih postupaka u timskom radu
 • razvijanje timskog duha u radnoj sredini
 • jačanje samopouzdanja i razvijanje samoinicijative
 • oslobađanje od stresa kroz fizičku aktivnost i uzbuđenje
 • druženje, rekreacija i zabava
 • stvaranje osjećaja zajedništva i pripadnosti grupi

Zamišljen kao sinergija klasičnog teambuildinga i kreativnih radionica u sklopu poslovne komunikacije i poslovnog obrazovanja, ovaj se program razvio u nužno i djelotvorno sredstvo u unapređivanju komunikacije u radnoj sredini. Budući da sva recentna istraživanja dokazuju neposrednu vezu djelotvorne komunikacije i djelotvornosti poduzeća, kvalitetna se komunikacija nameće kao bitan preduvjet uspješnog poslovanja.

Svrha je razvoj poželjnih karakteristika pojedinca ili tima, smanjivanje akumuliranog stresa, poboljšanje komunikacije između uposlenika pod stresom, upravljanje konfliktnim situacijama, jačanje timskog duha i samopouzdanja, preuzimanje rizika i odgovornosti, planiranje - upravljanje promjenama, donošenje odluka, kreativno rješavanje problema.

Praksa pokazuje da nakon provedenog dvodnevnog ili trodnevnog teambuildinga polaznici bolje komuniciraju, surađuju, te nestaje antagonizma između odjela što rezultira sinergijom pri pronalaženju zajedničkih efikasnih rješenja.

Učinak koji se postiže tijekom Teambuilding programa je da polaznici uključeni u program osvijesti u sebi mogućnosti boljeg, jednostavnijeg i efikasnijeg djelovanja u zahtjevnim managerskim i životnim situacijama te dodatno osvijesti sliku o sebi kao kreativnoj osobi, uz ostvarivanje grupne kohezije i sinergijskog efekta u zajedničkom radu.

Sadržaj

Ovaj se modul precizira naknadno u dogovoru sa naručiteljem a Proactiva organizira sljedeće timske aktivnosti:

1. “PAINTBALL” TOURNAMENT
(Turnir u “paintballu”, prepuno adrenalina ...)

2. “TREASURE HUNT”
("Potraga za blagom”, najpopularniji Teambuilding)

3. “MURDER PARTY”
("Tulum sa ubojstvom” – svjetski hit!!!)

4. “ČOVIK OD MORA” feat. Nautomania d.o.o.
(Jedrenje, ribolov, spremanje ribe, večernji tulumi, gitara ...)

Sve dodatne informacije o pojedinom programu dobit ćete nakon što dobijemo uvid u grupu polaznika. Program se, naime, uvijek dodatno specificira u ovisnosti o grupu. Na taj način dodatno činimo programe atraktivnijim i interesantnijim za polaznike.

PROCJENE I SELEKCIJA STRUČNIH KADROVA

Operator: prof. Maja Senčer Stanković – PROACTIVA

Cilj

Garuda HR Institute je tvrtka koja 35 godina radi na optimizaciji poslovanja sa aspekta HR-a. Drugim riječima – sigurno ste se puno puta upitali je li neka osoba najbolji mogući izbor za mjesto na kojemu radi unutar tvrtke? Postoje li, možda, efikasnije rješenja u sistematizaciji poslovanja? Je li možda u toj osobi “čuči” genij za neko drugo mjesto u tvrtci? Garuda Personal & Professional Profiles sa pouzdanom sigurnošću, temeljem testova (Costumer Profile, Personal Profile, Competence Profile ...) može zaključiti o stupnju emotivne i profesionalne inteligencije pojedinog zaposlenika a samim time i optimizirati njegovu ulogu u sustava koja će rezultirati povećanom efikasnošću. Sustav psihometrije na kojem se zasnivaju Garuda testovi primjenjen je na 1244 tvrtke u Zapadnoj Europi i Americi. Među licenciranim korisnicima Garuda alata su Scania, Nokia, DHL i mnoge druge poznate tvrtke ...

Test se provodi u trajanju od 90 minuta. Nakon toga slijedi razgovor sa polaznikom da se utvrdi stupanj emotivno-profesionalne distrakcije. Rezultati se obrađuju u roku od najdulje dva do tri dana i potom se u grafičkom i pisanom obliku prezentiraju HR manageru ili direktoru tvrtke (odnosno osobi koja je zaduzena za optimizaciju personala u sistematizaciji poslovanja). Skica jednog dijela “Profile Reporta” izgleda ovako:


GARUDA HR TOOLS

Test je izuzetno pouzdan i izvrstan alat uz, naravno, praćenje zaposlenika i njihovih poslovnih navika. Razgovor sa trenerom može ići u smjeru da se neku osobu za kojeg smatramo da je veliki potencijal pokuša “preobraziti” u smislu premješaja njegovih “abilities” tj. sposobnosti u onu sferu koja je najpotrebnija firmi ...

PROCJENE I SELEKCIJA STRUČNIH KADROVA

Garuda HR tools posjeduje još niz vrlo korisnih alata kojima se zaista može optimizirati sustav ljudskih resursa u tvrtci.

Jedan od takvih alata je i “Preference profile” koji vrlo precizno detektira poslovno/privatni komunikacijski profil djelatnika.


GARUDA HR TOOLS

Korištenjem ”Preference profila” može se prevenirati odabir neadekvatnih kadrova za tvrtku odnosno preusmjeriti i repozicionirati postojeći ljudski kapital.

Važno je napomenuti da se u konačnici Garuda testova dobija iznimno precizan (na oko 100-tinjak stranica sa grafikonima i objašnjenjima) i u velikoj mjeri pouzdan “report” koji uz dodatnu opservaciju djelatnika može vrlo kvalitetno determinirati, a potom i optimizirati djelatnikovu ulogu u tvrtci.