PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


ZANIMLJIVOSTI

Seminar pred najvećim brojem ljudi

Dana 16.06.2013. u organizaciji Školske knjige, održano je predavanje „Sanaga i moć riječi i slike“, na kojem je nazočilo 513 (!) polaznika, što je novi rekord Proactive. Ono što nas još više ispunja ponosom jest da je prosjek ocjena predavača dr.sc. Nikše Sviličića u provedenoj anketi nakon predavanja bio nevjerojatnih 5.0 (!), na čemu iskreno čestitamo !


Seminar pred najvećim brojem ljudi održan je na Bolu 22-25.09.2003. za potrebe poslovnih tajnica u organizaciji Andragoškog centra, bilo je prisutno 125 polaznika.