PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


ZANIMLJIVOSTI

Najzahtjevniji seminar

Najzahtjevniji seminar održan je u lipnju 2004. u Rijeci za potrebe Elektroprimorja u organizaciji HUP-a Rijeka. Klima nije radila, a termometar u učionici je pokazivao +34C ... Polaznici kažu da nisu uopće zamjetili vrućinu a predavač je dobio poseban bonus zbog toga ...