PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


ZANIMLJIVOSTI

Najveći uspjeh

Najveći uspjeh zbio se u tijekom 2003/2004. kada je naš predavač na edukaciji u Podravci ostvario prosjek od 5.00 na nekoliko seminara za redom od strane vrlo zahtjevnih polaznika i teme postao najboljim predavačem POMAK-a (POdravkina Menadžerska AKademija) ... iste godine, na tri uzastopna seminara u tri dana (Saponia Osijek) – oko 60 polaznika ocijenilo je našeg predavača prosječnm ocjenom od 4,973 što je zaista izniman uspjeh.