PROACTIVA
Preradovićeva 32
10 000 ZAGREB
 
mob. 091/5205 070

  PROACTIVA
više od poslovne škole...


ZANIMLJIVOSTI

Najbolji prostor za seminare

Najbolji prostor za seminare, po ocjeni naših predavača je Tomislavov dom na Sljemenu.